AGJENTËT
Shqip EnglishItalian

Milano: 029 47 55 995   Bologna: 051 04 20 706   Verona: 045 78 60 405   Roma: 069 48 04 733   Tirana: 04 231 9005


Kontakti


Tiranë
NTSH Eurokoha – Dega Shqipëri
Rruga e Durrësit, Pallati 124, Hyrja 6, Kati i parë,
Njësia Bashkiake 10, Tiranë

——
E-mail:  .(JavaScript must be enabled to view this email address)
——
Milano
Tel: +39 029 47 55 995
——
Bologna
Tel: +39 051 04 20 706
——
Verona
Tel: +39 045 78 60 405
——
Roma
Tel: +39 069 48 04 733
——
Tirana
Tel: +355 42319005
Tel: +355 676081301

Zyrja Aeroport
Tel: +355 42381931

Call Center


——
Prishtina
Tel: +381 38 220 220

 
CALL CENTER 24–ORË


Milano: +39 029 47 55 995

Bologna: +39 051 04 20 706

Verona: +39 045 78 60 405


Roma: +39 069 48 04 733

Bergamo: +39 035 04 60 220

Tirana: +355 4 231 9005


Genoa: +39 010 84 80 350

Cuneo: +39 017 11 68 0057

Pisa: +39 050 76 20 341


London: +44 203 12 91 050
© 2013 Fly Albania

Site-Map

Termet dhe Kushtet

Kontakti

Impressum